Konkurrerande fabrikat

TEMPERATOR

Erik Hirsch blev 1903 VD i det nybildade bolaget AB Pump-Separator som troligen ägdes av honom och Alrik Hult (1867-1964).  AB Pump-Separator köptes senare upp av AB Separator (senare Alfa-Laval) och verksamheten flyttades år 1928 till AB Separators verkstäder. Pump-Separators industrilokaler togs över av AB Industricentralen.
Priskurant 1922
Prislista 1926
Prislista 1941


NORDEN

Bröderna Larssons Snickeri- & Skidfabrik AB grundades 1893 av Johan Larsson i Örbyhus i nuvarande Tierps kommun i Uppsala län.
Johan Larsson började tillverka skidor i liten skala redan 1890 vid 13 års ålder. Hans far hade kännedom om brättning  och han lät Johan använda sina verktyg. Skidorna såldes för 76 öre paret till skolkamraterna. Det tog cirka 14 dagar för Johan att förfärdiga ett par, enligt H. Edquist i företagets jubileumsskrift Bröderna Larssons Snickeri- & Skidfabriks specialkatalog då man uppmärksammade firmans 50-årsjubileum 1943.

I det lilla utrymmet i stugan arbetade snart 15 personer, och 1905, när den årliga produktionen låg på 3000 par skidor, lät man bygga fabriken i Örbyhus. Konkurrensen var vid denna tid liten och skidorna var populära och tillverkningen pågick tidvis dygnet runt, svenska och ryska armén gjorde stora beställningar, över miljonen skidor levererades från Örbyhus.
Som kuriosa kan nämnas att OS-segraren på 18 km i Garmisch Partenkirchen 1936, Erik Larsson ”Kiruna Lasse” tävlade på skidor tillverkade i Örbyhus av Bröderna Larssons Snickeri o Skidfabrik…

Under sommarhalvåret tillverkade de dessutom isskåp och trädgårdsmöbler.
Länk till produkterna 1922


Carl Fredriksons Träförädlings AB

 

 

Bakgrund
Företaget grundades av Fredriksson i samarbete med Johan August Finlöf, dåvarande ägare till järnvägs-hotellet. Den senare stod för det startkapital som den fattige torparsonen Carl Fredrikson (från Dunkers socken) var i behov av.

Företaget grundades i lokaler intill järnvägsstationen. Gatan har idag namnet Fabriksgatan. De båda företagsgrundarna placerade fabriken vid järnvägen, vid nuvarande Fabriksgatan. Tanken var att lätt kunna transportera varorna till kunder i andra delar av Sverige, och på 1800-talet var det vanligt med fabriker inne i städerna. Vid grundandet var 12 personer anställda, vilket senare utökade betydligt. År 1900 var 275 personer anställda på företaget. Man hade då kunder över hela världen och deltog i ett antal stora industriutställningar.

På 1940-talet flyttade man dock både fabrik och brädgård, såg och hyvleri till utkanten av Katrineholm. Detta gjordes delas på grund av brandfaran med allt trä bland bebyggelsen, dels för att en allt större del av transporterna vid den tiden började hanteras via lastbil.

Verksamhet
Företaget tillverkade ett stort antal olika produkter, som krocketspel, mekaniska vevmanglar, isskåp och spadskaft (alla noterade i en produktkatalog från 1884. Det gällde dock framför allt möbler, monteringsfärdiga hus och butiksinredningar.

Senare historik
År 1918 såldes företaget till AB Svenska Möbelfabrikerna i Bodafors, och möbeltillverkningen flyttades till Bodafors. Viss tillverkning fortsatte i Katrineholm, och företaget återuppstod efter dåliga konjunkturer 1933 som Katrineholms Nya Träförädlings AB. Detta köptes på 1970-talet av Mälarskog – koncernen.

Uppgifter hämtade från Wikipedia