1936 Personal och order

Verkmästare Lundqvists ansökan om
pension från företaget


Order till Danskebo skola i Malexander 18 januari 1936 av skollärare Ingemar Tysk.