1949

Återuppbyggnad av den nya fabriken i Kimarp efter branden i mars 1948.
Läs mer här

Försäkringskorrespondens och ritning med plushöjder till del av nya fabriken.
Läs mer här

Invigning av nya fabriken

Invigningsfesten med ett 100-tal gäster avhölls i den framtida lackeringsavdelning på första planet.