1906

Klicka på symbolen för att läsa mer     

Myrstedt o Stern samt W. Bäcklin var de stora säljarna i Stockholm av möbler från Snickerifabriken under alla år. I Göteborg var det Ferdinand Lundberg som svarade för försäljningen.