1908

Klicka på symbolen för att läsa mer     

    Öjaby kyrka Räppe

ur orderblocket för 1908
Beställt 10 juni
Leverans av altare, altarskåp, ljustak, predikstol och nummertafla av furu för målning. Fritt uppsatt i kyrkan den 1 sept 1908. Böter vid försening…