100-års jubileum 1996

Tranås Snickerifabrik 1896 och Tranås Skolmöbler 1996
Jubileumsbroschyren 1896 – 1996
« av 15 »
Några foton från 100-årsfestligheterna på dåvarande
Hylands hörna och Hotell Statt i Tranås
« av 9 »