1921

Avstyckning av tomt i Kimarp som sedermera skulle inköpas av Snickerifabriken och bli till skivtillverkning samt bostads huset som beboddes av bl.a. av eldaren Allan Carlsson.
Avstyckningshandlingar här