Skolmöbler

Här finns klickbara länkar till skolkataloger från 1905 och framåt
Skolkatalog 1905
Skolkatalog 1914
Skolkatalog 1919
Skolkatalog 1920
Skolkatalog 1921
Skolkatalog 1922