Riksmuséet

Offert till Riksmuséet  september 1913
H
err Professor Dr. Gerhard Holm
Stockholm
Lämnar  kostnadsförslag  på mineralskåp  för Riksmuséet, lika förut levererade, vid parti af minst 100 st. fritt uppsatta i lokalerna, till ett pris av kr 135 per st. Skåpen tillverkas då af kvistren furu å framsidor, öfriga synliga sidor samt invändigt av helren furu.
Skåpen betsas och bonas utvändigt.
I priset ingår ej ringar och etikettramar till lådorna.
Högaktningsfullt Erik Gelotte