50-års jubileum 1946

50-årsjubileet 29 juni 1946, Läs inbjudan HÄR