Personal

Tranås Snickerifabriks personal 1898
« av 6 »

Gelotte Bror Ernfrid

Gelotte Bror Ernfrid (1863-1935) Bror Ernfrid Gelotte föddes i Österfärnebo socken i Gävleborgs län och började 1881 på Tekniska skolan i Stockholm. 1888 flyttade han till Tranås och grundlade åtta år senare Tranås Snickerifabrik som senare kom att bli Tranås Skolmöbler. Han gifte sig med änkan och fick genom giftermålet även sonen Erik från hennes tidigare äktenskap. Ett stort konstintresse föddes tidigt och texter vittnar om att Gelotte ofta sågs på måleriutflykter tillsammans med sin gode vän, konstnären Herman Norrman. B.E. Gelotte målade ofta naturscenerier i olja där motiven var hämtade från Sommenbygden och han deltog i flera utställningar, bland annat i Söderhamn, Nässjö, Kalmar och Jönköping. Fabrikör B. E. Gelotte var en av den gamla stammens offrande samhällsbyggare. Han var född den 27 augusti 1863 i Österfärnebo i Gästrikland. Gelotte kom till Tranås 1888 som kapten i Frälsningsarmen och var sedan bosatt i vårt samhälle till sin bortgång 1935.

Förutom sin gärning som industriman gjorde han en stor insats i det kommunala och politiska livet. Redan 1899 invaldes han i kommunalnämnden, vilken han tillhörde fram till stadsblivandet. Under en lång följd av år var han även ordförande i köpingens kommunalstämma, och 1919 blev han enhälligt vald till stadsfullmäktiges ordförande. Gelotte tillhörde ett flertal nämnder och kommittéer. Han var en av initiativtagarna till Tranås industri- och hantverksförening och tillhörde dess styrelse under många år. Vid Tranåsutställningen 1930 visade han sin förmåga att driva fram ett gagnande projekt och var bland annat utställningens kommissarie. Det politiska livet var ett av fabrikör Gelottes stora intressen. Ar 1912 invaldes han i riksdagens första kammare av det liberala partiet i Jönköpings län.

Tranås snickerifabrik grundades 1896 av fabrikör B. E. Gelotte, som tidigare varit anställd och delägare i Tranås måleri och träförädlings aktiebolag. Han lät uppföra en fabriksbyggnad på östra sidan av den i Övre Tranåskvarnsfallet belägna Smedholmen. Tillverkningen kom från början att inriktas på vissa specialiteter såsom skolmöbler, kyrkoinredningar och ett av ägaren konstruerat isskåp. Fabriken sysselsatte ett 25-tal arbetare, och produktionsledare var verkmästare A. T. Lundqvist.
Den 1 februari 1913 övertogs rörelsen av grundarens son fabrikör Erik Gelotte. Under hans ledning utvidgades företaget och man specialiserade sig nu ännu mer på tillverkning av
skolmöbler. Nya modeller och hög kvalitet förde snabbt fram företaget till en ledande position.

Efter Erik Gelottes död 1931 ombildades företaget till aktiebolag. Ny chef blev förutvarande tjänstemannen i bolaget den kände idrottsledaren Efraim Samuelsson. Tillverkningen kom nu att helt inriktas på skolmöbler och företaget blev landets ledande inom sin bransch. Ar 1948 totalförstördes fabriksbyggnaderna och alla inventarier vid en brandkatastrof. På rekordtid uppfördes en nyanläggning på Kimarpsområdet och något senare ändrades firmanamnet till Tranås Skolmöbler.

Gelotte var även en god amatörmålare, som i stor utsträckning hämtade sina motiv från bygden och dess industri. Han hade under åren 1881- 83 varit elev vid Tekniska skolan i
Stockholm och ägnade sig redan då åt konstnärligt skapande.


Erik Gabriel Gelotte

Erik Gabriel Gelotte (1885 – 1931). Från starten 1896 och till 1954 hade fabriken ägts och drivits av släkten Gelotte, först av grundaren B. E. Gelotte, sedan av sonen Erik Gelotte, död 1931, och därefter av dennes änka Tyra Gelotte.
Läs hela historien här….


I slutet av 2013 eller möjligen inpå det nya året, så kom det ett brev från Gelotte senior. – som vid denna tid var riksdagsman i Stockholm – att han önskade ta tillbaka företaget från sonen. I brevet som sonen svarade sin far tar denne definivt avstånd från att överlämna företaget till fadern.
Läs brevet här


Verkmästare
AT Lundqvist  1869-03-12-

Läs om pensionsvädjan från verkmästaren
Efter maken Erik Gelottes död 1931 så fortsatte Tyra att äga företaget, hon gifte sedermera om sig med Charles Bengtsson som hon då också delade ägandeskap med. Med tiden så ägnade sig Bengtsson åt annat än att driva företaget och han gick också ur tiden 1936. Därefter såldes företaget till Efraim Samuelsson men Tyra fanns hela tiden kvar i företaget långt fram på 60-talet genom ett speciellt avtal som upprättades vid försäljningen.
Läs  anmälan om bolagets upphörande 1945


I februari 1945 lämnade Efraim Samuelsson in anmälan till handelsregistret att han tänkte idka fabriksrörelse i Tranås.