50-talet

Möbellager i Tennishallen

När möbelproduktionen började öka på 50-talet så var man nödsakad att leta efter förvaringsplatser ute på stan då fabriken inte kunde lagra möbler som skulle levereras till skolstart. Valet föll på Tennishallen som ofta stod oanvänd under sommarmånaderna, hit transporterades alla möbler som tillverkades på våren för leverans till skolstart. Skolstart har alltid varit ett nålsöga för leveranserna vid skolans start på hösten.