Historiska fakta

Anställda och omsättning

1896                    16
1910                    30
1925                    39                        133.000: –
1940                    44                        243.000: –
1945                    45                        426.000: –
1950                    41                        659.000: –
1955                    46                        1.408.000: –
1960                    70                        2.791.000: –
1965                    75                        5.138.000: –
1970                    80                        7.434.000: –
1975                    62                        8.610.000
1980                    66                        13.513.000
1985                    62                        20.719.000
1990                    71                        39.902.000
1995                    75                        64.950.000

Byggnader

1949                                                 Huvudfabrik
1955-57                                          Stålrörsverkstad och lager
1958-59                                          Monteringshall m. m.
1960                                                 Rörlager och galvanisering
1967                                                 Kontor, verkstadslokaler, torkar m. m.
1968                                                 Terminal och lagerlokaler
1969                                                 Verkstad för plastbeläggning
1970                                                 Plasttält för lagring
1971                                                 Fanérlager
1973                                                 Stålrörsverkstad
1980                                                 Utlastningshall
1982                                                 Stålrörslager
1984                                                 Ytbehandling
1988                                                 Kontor
1992                                                 Stålrörsverkstad m.m.
1994                                                 Verkstad för skivtillverkning

Länk till historiken 1896 – 2021