1940

Militärtjänst
Lönebesked
Arbetsstyrkan fördelning