Hallingstorps kapell

Hallingstorps kapell är förklarat som byggnadsminne av länsstyrelsen.