Order 1901 – 1909

Order inkomna under tiden 1901  – 1906 som fanns bevarade bland resterna av Snickerifabrikens tillbehör. Här hittar man leveranser till ett otal kunder över hela Sverige men även en del till utlandet. Det står noga angivet vad som beställts samtidigt som orderblocket visar ritningar på vissa produkter i specialutförande. I Tranås närhet så är det Trehörna kyrka som fått nya kyrkbänkar från Tranås Snickerifabrik och kapellet i Hallingstorp som beställde fönster och dörrar till nybygget 1906. Vad man kan undra över är ”hur fick man in sina order” var det per telefon eller var det säljare som åkte runt och förevisade möblerna. Men en del kom nog fram genom att ställa ut på diverse större mässor som fanns vid denna tid, bl. a. Stockholm 1897, Jönköping 1899, Karlstad 1903 och Norrköping 1906.
Omsättningen 1912 utgjorde 70.000:- men 1918 steg den till 200.000:- och 35 personer var anställda på fabriken.

order 1901
order 1902
order 1903
order 1904
order 1905
order 1906
order 1907
order 1908
order 1909