30-talet

Symboliskt talar många om att decenniet började redan med börskraschen i USA den 24 oktober 1929, då lågkonjunkturen ”Den stora depressionen” började. Det tidiga 1930-talet präglades av lågkonjunkturen, vilken skapade social nöd.

Det var upp och ner när det gällde tillgång på arbete, något år blev det  deltidsarbete under 9 månader. Under detta årtionde blev företaget omvandlat till Aktiebolag.